> Ing. Miroslav Dzurech - poslanec VUC

Ing. Miroslav Dzurech poslanec VUC

slušnosť, rešpekt, spolupráca

Spolu budujme náš kraj

Vážení občania, vo voľbách 4. novembra 2017 som bol zvolený za poslanca do zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja za volebný obvod (okres) Hlohovec. V službe pre rozvoj nášho kraja chcem využiť svoje skúsenosti z podnikania, z práce v banke a v posledných rokoch aj z práce v Trnavskej arcidiecéznej charite. Za najdôležitejšie hodnoty považujem rodinu, spoločenstvo, komunitu. Záleží mi na tom kde žijem, preto sa angažujem. V úlohe poslanca podporujem a navrhujem riešenia problémov nášho kraja a predovšetkým okresu Hlohovec.

S úctou Miroslav Dzurech

Moje priority volebného obdobia

Za prvoradý cieľ krajskej samosprávy považujem rast kvality života a spokojnosť obyvateľov našeho regiónu. Na základe Vašej dôvery vyjadrenej vo voľbách, budem tento cieľ dôsledne a zodpovedne napĺňať v každom mojom rozhodnutí.

Záleží mi na tom kde žijem. Preto chcem, aby celý náš kraj napredoval v každej oblasti o ktorých rozhoduje krajská samospráva. Chcem spolupracovať na rozvoji okresu Hlohovec najmä v týchto oblastiach:

Doprava

Riešenia problému tranzitnej dopravy v meste Hlohovec budem ako poslanec podporovať na všetkých úrovniach tohto zložitého problému. Zvýšiť bezpečnosť cestnej dopravy.

Sociálne služby

Angažujem sa v oblasti starostlivosti o seniorov, ale aj iných skupín odkázaných ľudí. Presadzujem zlepšenie dostupnosti sociálnych služieb pre všetkých, ktorí ich potrebujú (seniori, zdravotne znevýhodnení, sociálne vylúčení a odkázaní). Presadzujem rovnoprávne postavenie verejných a neverejných poskytovateľov, rozširovanie siete sociálnych služieb.

Regionálny rozvoj

V tejto oblasti chcem spolupracovať na rozvoji okresu Hlohovec najmä v témach:

Som presvedčený, že spolupráca medzi regionálnou samosprávou a miestnymi samosprávami je podstatná pre kvalitu riešení, ktoré následne vedú k spokojnosti obyvateľov.

Dobrovoľníctvo

Podporujem všetky formy dobrovoľníctva v našom regióne.
Dobrovoľníctvo je stále nedocenený a nevyužitý potenciál. Preto považujem za dôležité zabezpečiť systematickú podporu pre rozvoj dobrovoľníckych aktivít. Je to jeden z najušlachtilejších spôsobov angažovania sa mnohých aktívnych ľudí. Dobrovoľníci sa často venujú oblastiam, ktoré oficiálne inštitúcie veľakrát riešiť nevedia. Preto im patrí uznanie a podpora.

O mne

Miroslav Dzurech

Ing. Miroslav Dzurech
Trvalý pobyt: Čsl. Armády 1, Hlohovec
Rodinný stav: ženatý (29 rokov), manželka Helena, 2 deti

Vzdelanie

Profesijné pôsobenie

Verejná služba

Občianska angažovanosť a neziskový sektor

Záľuby

práca v záhrade, cykloturistika, zborový spev

Galéria

Rozhovor s prezidentom Andrejom Kiskomstretnutie s MUDr. Krčmérymstretnutie s europoslankyňou Annou ZáborskouPracovné stretnutie s primátorom Trnavypo podpise memeranda o spolupráci s mestom TT, Trnavskou univerzitou a Univerzitou sv.Cyrila a Metoda360 km na bicykli po Trnavskej diecézes klientami charitys dobrovoľníkmi na Trnavskej novéne podávame čajpri rozhovore s občanmis ľudmi bez domova pri čistení čakárnísrdce v práci musí byťna vianočnej večeri pre ľudí bez domovaNa zbierke potravín v Tescus dobrovoľníkmi pri rekonštrukcii centra OZ Samarias dobrovoľníkmi na Michalskom jarmoku prezentujeme OZ SamariaStretnutie priateľov OZ Samarias manželkou na projekte Týždeň charityOtvorenie zrevitalizovaného centra OZ SamariaNa maškarnom plesePrednáška na kurze Manželské večeryzber úrody v záhradena turistike spoznávam Slovensko30 rokov som členom chrámového zboru v Hlohovci

Kontakt

Prosím, neváhajte ma kontaktovať:

    captcha